Paljonko yritys voi saada käytetystä kannettavasta?

Yritysläppärin korvaaminen tulee keskimäärin ajankohtaiseksi 3-4 vuoden välein. Puhelimien käyttöaika on usein lyhyempi, keskimäärin 2-3 vuotta. Näiden lisäksi myös muut IT-laitteet vaativat päivitystä tietyin väliajoin.

Yrityksien vanhat IT-laitteet jäävät helposti varastoon pölyttymään sillä laitteiden kierrätys on usein koettu työlääksi prosessiksi. Näin silti, vaikka laitteiden kierrätys on erinomainen tapa saada osa laitteisiin upotettu raha takaisin. Useat kierrätykseen ja uusiokäyttöön erikoistuneet yritykset maksavat yritysten vanhoista läppäreistä, puhelimista ja muista IT-laitteista jopa useita satoja euroja, sillä globaalisti käytetyille laitteille riittää kysyntää.

Tässä kirjoituksessa avaamme lyhyesti miten yritysten vanhojen IT-laitteiden arvo määrittyy.

Mikä määrää IT-laitteen jälleenmyyntiarvon?

1. Laitteen malli ja ikä:

Lähtökohtaisesti kaikki IT-laitteet menettävät arvoaan heti, kun ne otetaan käyttöön. Kuitenkin joissakin tapauksissa, tietyt mallit ja merkit säilyttävät arvonsa paremmin kuin toiset. Keskimäärin IT-laitteen arvo laskee noin 5% kuukaudessa. Käytöstä poistuneet laitteet onkin hyvä kierrättää heti, sillä mitä kauemmin laite odottaa varastossa kierrätystä sitä enemmän laitteen arvo laskee.

Esimerkki käytöstä poistettujen IT-laitteiden arvon laskusta:

IT asset management software

Lähde: Inrego

2. Laitteen kunto ja eheys:

Yksi merkittävimmistä tekijöistä jälleenmyyntiarvon määrittämisessä on laitteen kunto. Toimiiko laite? Onko näytössä naarmuja tai laitteen rungossa vaurioita? Mikäli laite on ulkoisesti huonossa kunnossa sen arvo on usein huomattavasti matalampi.

Muut tärkeät laitteen kuntoon liittyvät asiat ovat akun kesto ja yleinen suorituskyky. Lyhyesti voisi todeta, että siistikuntoinen ja vielä hyvin toimiva laite tuo parhaan jälleenmyyntihinnan.

3. Tekniset tiedot:

Laitteiden tekniset ominaisuudet saattavat erota toisistaan merkittävästi vaikka laitteet voivat ulkoisesti vaikuttaa täsmälleen samoilta. Esimerkiksi RAM-muistin määrä, prosessorin teho ja tallennustila vaikuttavat laitteen jälleenmyyntiarvoon. Näistä erityisesti prosessorin generaatio (esim. Intel i7) on hyvin merkityksellinen arvonmäärityksen kannalta. Yleisesti yritysläppärit edustavat keskimääräistä tehokkaampia versioita laitteista ja täten näiden arvot ovat myös korkeammat.

4. Tarjonta ja kysyntä:

Kuten kaikilla markkinoilla, myös IT-laitteiden jälleenmyyntiarvo määräytyy tarjonnan ja kysynnän perusteella. Jos tietty laitemalli tai merkki on erityisen suosittu, mutta tarjonta on vähäistä, laitteen arvo on usein korkeampi. Vastaavasti, jos markkinoilla on ylitarjontaa tietyn tyyppisistä laitteista, niiden jälleenmyyntiarvo voi laskea.

5. Brändi:

Tiettyjen valmistajien ja brändien laitteet ovat suositumpia kuin toiset. Esimerkiksi Applen laitteiden jälleenmyyntiarvo on usein huomattavasti korkeampi kuin PC-laitteiden mutta myös eri valmistajien PC-laitteet säilyttävät arvon hieman eri tavalla.

6. Kierrätyskumppani

Eri kierrätysyritykset arvostavat laitteet aina hieman eri painotuksilla ja lisäksi kaikilla on omissa myyntivarastoissaan eri määrä eri laitteita mikä vaikuttaa siihen, mitä laitteita kukin kumppani haluaa milloinkin ostaa. Koska tilanteet vaihtelevat, on usein kannattavaa kilpailuttaa kierrätyskumppanit parhaan jälleenmyyntiarvon saamiseksi.

Lopuksi

IT-laitteiden jälleenmyyntiarvo on yhdistelmä useita eri tekijöitä, jotka vaihtelevat laitteen iästä ja kunnosta sen teknisiin tietoihin ja markkinakysyntään. On hyvä muistaa, että käytettyjen laitteiden jälleenmyynti on paitsi taloudellisesti järkevää myös ekologisesti kestävää. Sen takia laitteita ei missään tapauksessa kannata jättää varastoon tai heittää ongelmajätteen sekaan.

Yrityksen IT-laitteiden myynnistä ei myöskään kannata tehdä liian vaikeaa. Moderni ITAM-järjestelmä auttaa automatisoimaan kierrätyksen ja mahdollistaa tarjouspyyntöjen pyytämisen eri tahoilta muutamalla klikkauksella.

IT asset management software

Kirjoittaja Mikko Lehmus. Mikko toimii IDR:n toimitusjohtajana. IDR on markkinoiden monipuolisin laitteiden elinkaaren hallintaan suunniteltu ohjelmisto kaiken kokoisille yrityksille. Lue lisää IDR:stä täältä.

© Copyright – IDR Oy – Privacy Policy