Suomen Terveysmaailma Ab

Terveysmaailma är ett finskt försäljnings- och serviceföretag som tillverkar, säljer, marknadsför och underhåller vårdutrustning och -lösningar för åldringsvårdssektorn i Finland med nästan 20 års erfarenhet.

Startpunkt

Innan ibruktagandet av IDR hade Terveysmaailma inte ett enhetligt sätt att övervaka vårdutrustningen och dess livscykel. Den enda tillgängliga produktinformationen var beställningar i CRM- och Excel-listor.

Lösning

Terveysmaailma fattade ett strategiskt beslut med att markera alla levererade enheter som kräver hälsoövervakning med IDR-smartetiketter och med att markera alla dessa i IDR-enhetsregistret med alla enhetens information. Användarnamn till IDR gavs till hela företaget; ledningen, kundservice, underhåll och försäljning.

Förutom internt bruk valde Terveysmaailma att utnyttja IDRs konkurrensfördel och kommersialisera IDR som en del av sin egen serviceportfölj. Det befintliga servicepaketet vid Terveysmaailma utvidgades genom att ge kunder med kontrakt tillgång till sin egen enhetsbas med all information och livscykelhändelser.

 

Resultat

=

Integrationen av IDR i tjänsteportföljen intensifierade samarbetet med kunderna ytterligare och stärkte Terveysmaailmas ledande position på marknaden.

=

Manuell undersökning inom företaget minskade avsevärt när data om alla sålda produkter kan hittas i IDR-systemet på några sekunder.

=

Kunder kan göra elektroniska serviceförfrågningar via en IDR-smartetikett. Serviceteknikern kan registrera det arbete som utförts under ett servicebesök via sin egen smartphone.

=

Försäljare ser varje kunds enhetslager för varje kund via IDR, vilket ökar försäljningen. Med livstidsspårning meddelar IDR automatiskt om nya försäljningsmöjligheter.

IT asset management software

”Terveysmaailma markerar i IDR all levererad hälsoutrustning som kräver övervakning, då vet vi med säkerhet vad vi har levererat, när och till vem. Det är enkelt för både oss och våra kunder att följa t.ex. produktgarantiperioder och information om serviceföretag. Dessutom identifierar vi enskilt till exempel produkter som hyrs ut. IDR är lätt att använda och smartetiketterna förhindrar fel i enhetsidentifiering. Tjänsten har uppfyllt våra behov mycket bra.”

Esko Heikkinen, VD

Industri:
Detaljhandel inom hälso- och sjukvårdsutrustning

Omsättning:
2,5 mEUR

Hemsida:
www.terveysmaailma.fi

Vill du höra mera om denna implementering?

IT asset management software

+358 400 262 700
peter.lindstrom@idr.fi

Hur kommer jag igång?

IT asset management software

Boka tid med en IDR-expert

IT asset management software

På basen av mötet kommer vi att göra ett lösningsförslag åt dig.

IT asset management software

Börja använda systemet utan åtagande!

Ta första steget!

Inget fast åtagande. Utan bekostnad. Vi presenterar vår lösning för dig och du bestämmer ifall du vill fortsätta konversationen med oss.