Sekretesspolicy

IDR Ab respekterar alla service användarnas integritet. Denna sida beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och behandlar personlig information. Denna sekretesspolicy täcker endast information som samlas in via internet.

Vilken information samlar vi in
Huvudanvändaren från företaget som köpte IDR-enhetsregistertjänsten (”tjänsten”) hanterar den personliga informationen in systemet. Personuppgifter kan innehålla t.ec. personens namn, e-postadress och telefonnummer. Om du som användare av tjänsten vill radera dina personliga informationer, vänligen kontakta huvudanvändaren från ditt företag.

Förutom personlig information, samlar Tjänsten också information från de enheter som varje användare använder (dator, surfplatta, telefon etc.) så att vi kan garantera bästa möjliga användarupplevelse. De data som lagras, inkluderar t.ex. webbläsarversionen och IP-adressen. Den insamlade informationen kommer inte att vidarebefodras till någon tredje part och informationerna är avsedda för att lösa problem situationer och förhindra missbruk av Tjänsten i möjliga tvivel situationer.

Hur informationen används
Den information som samlas in av IDR Ab används för att garantera användarupplevelsen och för att säkerhetställa användingen av tjänsten på bästa möjliga nivå. Dessutom används uppgifterna för statistiska och analytiska ändamål, så som prestationsövervakning.

Den insamlade informationen kommer att sparas tills tjänsten avslutas och tills användningen avbryts av kundföretaget. Den sparade informationen kan användas ifall vi behöver den för att uppfylla juridiska skyldigheter, för att lösa konflikter eller till exempel för att undersöka eventuella avtalsbrott. Du kan kontakta oss om du behöver mer information om den information som vi samlar in.

Tjänstens logginformation
Vi lagrar automatiskt information i serverloggfiler. Dessa loggar kan innehålla t.ex. följande information: användar-ID (e-post), var du är ansluten ifrån (IP-adress), hur du är ansluten (webbläsarinformation), datum, tid, systemfelvillkor och vilken sida du befann dig på. IDR Ab har rättighet att kombinera loggdata med dina personuppgifter för att identifiera eventuellt missbruk och för att verifiera användaren av tjänsten.

Kakor
Kakor (eng. Cookies) används för att identifiera användaren i tjänsten. Användningen av kakor är vanligt i onlinetjänster. Kakor är programvaruteknik som hjälper att använda tjänsten genom att skräddarsy innehållet efter dina preferenser. Användaren kan ställa in webbläsaren så att den blockerar helt användningen av kakor eller för att meddela när kakor används.

Ändringar av sekretesspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra sekretesspolicyn ibland, t.ex. som ett resultat av utvecklingen av nya funktioner i programvaran. Den uppdaterade sekretesspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

© Copyright 2021 – IDR Oy – Sekretesspolicy