Sekretesspolicy

Registrering och sekretesspolicy

Detta är IDR Oy:s register- och sekretesspolicy i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) angående användningen av webbplatsen www.idrcloud.com. Utarbetad 14 maj 2021. Senaste ändring 5 juni 2023.

1. Registrator
IDR Oy
Tavastvägen 3, 5:e våningen
00530 Helsingfors

2. Registeransvarig kontaktperson
Matti Lehmus, förnamn.efternamn@idrcloud.com

3. Registrera namn
Hemsida användarregister.

4. Rättslig grund och syfte med personuppgiftsbehandlingen
Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter personens samtycke genom tjänsten Cookiebot. Syftet med att behandla personuppgifter är att analysera webbtrafiken på företagets webbplats och att korrekt allokera utvecklingsåtgärder.

5. Datainnehåll i registret
Inga personuppgifter lagras automatiskt via hemsidan. Google Analytics GA4-versionen som används lagrar inte användarens IP-adress. Om webbplatsanvändaren skickar personlig information till IDR via formulär lagras informationen i det CRM-system som används av företaget (www.pipedrive.com). Uppgifter som ska antecknas i registret är: personens namn, befattning, företag/organisation och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress).

6. Regelbundna informationskällor
Uppgifterna som ska registreras i registret hämtas från meddelanden som användaren skickar via www-formulär, där användaren vill lämna sin information.

7. Regelbundna överföringar av data och överföring av data utanför EU eller EES
Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till andra parter eller överföras utanför EU eller EES.

8. Principer för registerskydd
Särskild uppmärksamhet ägnas vid behandling av registret och de använda informationssystemen är ordentligt skyddade. Registraren säkerställer att lagrad data samt serveråtkomsträttigheter och andra kritiska personuppgifter hanteras konfidentiellt och lämnas ut till endast de anställda vars arbetsbeskrivning kräver sådan åtkomst.

9. Insynsrätt och rätt att kräva rättelse av uppgifter
Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill kontrollera de uppgifter som finns lagrade om denne eller kräva rättelse ska begäran skickas skriftligen till den registeransvarige.

10. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter
En person i registret har rätt att begära att personuppgifter om dem tas bort från registret (”rätt att bli glömd”). Begäran ska skickas skriftligen till den registeransvarige.

© Copyright 2021 – IDR Oy – Sekretesspolicy