Rapporter och analyser

 

IDR enhetsregistret innehåller ett stort antal rapporter som är utformade för att effektivisera användningen av enheterna, minska arbetstiden och underlätta organisationens arbetshantering.

Rapporterna finns både som listor och i grafiskt format. Dessutom har IDR omfattande sökfunktioner som gör att du kan skapa ett obegränsat antal enhetsrapporter efter dina behov.

Några exempelrapporter:

Vill du se alla rapporter?

Hur kommer jag igång?

Boka tid med en IDR-expert.

På basen av behovsbedömningen kommer vi att ge dig ett erbjudande som passar dina behov.

Börja använda systemet utan ett fast åtagande.

Ta det första steget!

Inget fast åtagande. Utan bekostnad. Vi presenterar vår lösning för dig och du bestämmer ifall du vill fortsätta konversationen med oss.

© Copyright 2021 – IDR Oy – Sekretesspolicy