Enkel att använda lösning för hantering av medicinsk utrustning

IDR övervakar dina medicinska enheter enligt EU-lagstiftningen, förbättrar patientsäkerheten och hjälper inköp att skapa kostnadsbesparingar.

Kom igång gratis och ta bättre hand om dina tillgångar!

Laiterekisteri asiakkaat

IDR är en modern lösning för tillgångshantering inom hälso- och sjukvårdsindustrin

Vår programvara uppfyller de strikta kraven i EU-lagstiftningen avseende övervakning av medicinsk utrustning och enheter. Med IDR ökar du patientsäkerheten och skapar kostnadsbesparingar. Vi betjänar kunder inom alla områden av hälso- och sjukvården.

IT asset management software

Vad gör IDR till den bästa lösningen för tillgångshantering inom sjukvården?

IT asset management software

Alla viktiga funktioner under en programvara utformad för att förenkla tillgångshantering inom sjukvården.

IT asset management software

Alla olika enheter och utrustning på ett ställe (online, offline, ägda och leasade enheter).

IT asset management software

Länka alla dina underhållspartners till din tillgångshantering och glöm splittrad operation.

IT asset management software

Automatisera rutiner med händelsebaserade triggers.

IT asset management software

NFC smarta etiketter för inventering av enheter, serviceanrop och spårning av rörelser.

IT asset management software

Egen dedikerad kundansvarig för implementering och löpande support.

”Införandeprocessen gick enligt plan från början, och trots projektets storlek slutfördes allt på tre månader. Deras stöd var nyckeln till projektets framgång. Vi är extremt nöjda med den service och programvara vi har mottagit.”

Jukka Perälä,
Medical Director
COR Group

Automatisera underhållsarbetsflöden för medicinsk utrustning

IDR hjälper till att automatisera rutiner och tillhandahåller en skräddarsydd lösning för tillgångshantering inom industrin. Med IDR kan du enkelt lösa vanliga utmaningar och ta bättre hand om din medicinska utrustning.

IT asset management software

Problem
Medicinsk utrustning listas endast i Excel och du uppfyller inte juridiska krav. Rapportering är obefintlig.

IT asset management software

Problem
Underhållet av de medicinska enheterna görs manuellt utan automatisering och meddelanden.

IT asset management software

Problem

Inventeringen av enheter är oklar ur både kvalitets- och inköpsperspektiv.

IT asset management software

Problem
Medicinska enheter glöms bort eller används ineffektivt. Onödiga inköp görs.

Vad våra kunder har att säga

Vi hjälper en stor grupp privata vårdorganisationer med tillgångshantering

IDR customer Esperi

”Vårt uppdrag är att tillhandahålla ett säkert hem och god vård för våra boende. För att förbättra patientsäkerheten har vi implementerat IDR-enhetregistret som ett övervakningssystem för medicinska enheter i alla Esperienheter.”

Eeva Ketola
Quality Manager

IDR-customer-asiakas

”Genomförandet av IDR kommer att underlätta professionellas arbete i många år framöver. Stödet för implementeringen av IDR har varit utmärkt.”

Anne Komulainen
Chief Dental Officer

IDR asiakas

”Införandeprocessen gick enligt plan från början, och trots projektets storlek slutfördes allt på tre månader. Deras stöd var nyckeln till projektets framgång. Vi är extremt nöjda med den service och programvara vi har mottagit.”

Jukka Perälä,
Medical Director

Ta det första steget!

Inget fast åtagande. Utan bekostnad. Vi presenterar vår lösning för dig och du bestämmer ifall du vill fortsätta konversationen med oss.

IT asset management software
IT asset management software

© Copyright – IDR Oy – Privacy Policy