Respecta Ab

 Respecta Ab är Finlands ledande leverantör av tekniska lösningar och investerar särskilt i lösningar som hjälper kunderna att utföra sitt eget arbete mer effektivt och säkert.

Startpunkt

Före införandet av IDR hade Respecta inte ett effektivt sätt att övervaka enheterna som var på kontraktunderhåll och dess livscykel. Informationen var otillgänglig för kunder och servicepersonal i CRM-systemet.

Lösning

Respecta fattade ett strategiskt beslut med att markera alla vårdenheter under kontraktunderhåll som kräver övervakning med IDR-smartetiketter.

Användarnamn för IDR gavs till hela företaget; ledning, kundservice, underhåll och försäljning. Förutom intern användning utnyttjade Respecta IDRs konkurrensfördel och gav sina kontraktunderhållskunder användarrättigheter till IDR från sina egna enheter med alla sina livscykelhändelser.

 

Resultat

=

Med hjälp av IDR kan Respecta erbjuda sina kunder en mervärdestjänst som förbättrar transparensen och förbättrar övervakningen av vårdenheterna.

=

Manuell undersökning inom företaget minskade avsevärt när data från all utrustning för kontraktunderhåll kan hittas i IDR-systemet på några sekunder.

=

Kunder kan göra elektroniska serviceförfrågningar via en IDR-smartetikett. Serviceteknikern kan registrera det arbete som utförts under ett servicebesök på sin egen smartphone.

=

Försäljare ser varje kunds enhetslager via IDR, vilket ökar försäljningen.

”IDR är väldigt enkel att använda och med hjälp av systemet har vår kundorganisation och vår egen service nu en realtidsblick över hela enhetsbasen som ska upprätthållas.”

Sami Salonen KAM, Tekniska tjänster

Industri:
Detaljhandel inom hälso- och sjukvårdsutrustning

Omsättning:
32 mEUR

Hemsida:
www.respecta.fi

Vill du höra mera om denna implementering?

+358 400 262 700
peter.lindstrom@idr.fi

Hur kommer jag igång?

Boka tid med en IDR-expert

På basen av mötet kommer vi att göra ett lösningsförslag åt dig.

Börja använda systemet utan åtagande!

Ta första steget!

Inget fast åtagande. Utan bekostnad. Vi presenterar vår lösning för dig och du bestämmer ifall du vill fortsätta konversationen med oss.