Voicelink

Voicelink är ett företag som erbjuder IT-tjänster och enheter med expertis, och det är lätt och trevligt för kunderna att använda tjänsterna.

Startpunkt

Före ibruktagandet av IDR, hade Voicelink ett MDM-system för att hantera huvudterminaler. Men det fanns ingen enhetlig lösning för att hantera terminaler och alla IT-enheter, inkluderande kontrakthantering.

Lösning

Voicelink fattade ett strategisk beslut med att utöka sin IT-portfölj med en ny mervärdestjänst och integrera IDR-enhetsregistret i servicepaketet.

Voicelink markerar IT-enheterna som levereras till kunder med IDR-smartetiketter och skapar enheterna i IDR-enhetsregistret. Kundföretag fick tillgång till sina egna enheter med all information och livscykelhändelser. Inom organisationen gav Voicelink IDR-användarnamn åt alla anställda; ledningen, kundservice, underhåll och försäljning.

Resultat

=

Integrationen av IDR i tjänsteportföljen intensifierade ytterligare samarbetet med kunderna och erbjöd också Voicelink en ny förtjäningsmodell.

=

Verksamheten vid företagets service-desk blev mer effektiv då data och livscykelhändelserna för huvudterminalerna och IT-enheterna finns i IDR-systemet.

=

Med hjälp av IDR fick Voicelink omfattande övervakning av leasingutrustningen. Med bara en skanning kan både Voicelink och kunderna generera hyresansvarsrapport för en önskad period.

=

Slutanvändaren av den levererade IT-enheten kommer att kunna göra elektroniska serviceförfrågan med att skanna IDR-smartetiketten på sin egen smartphone.

=

IDR hjälper också andrahandsmarknaden genom att säkerställa att uttjänta IT-enheten hanteras på rätt sått.

”Voicelink har inkluderat IDR som mervärdestjänst i tjänsteportföljen. IDR hjälper oss att skapa djupare samarbetsmodeller med kunderna och att effektivisera aktiviteten vid service disken. Användarvänligheten av IDR har fått mycket beröm från både våra kunder och våra anställda.”

Marko Tarvainen CTO

Industri:
Återförsäljning av IT-enheter och tjänster

Omsättning:
2,6 mEUR

Hemsida:
www.voicelink.fi

Vill du höra mera om denna implementering?

+358 40 485 6607
timo.tammenaho@idr.fi

Hur kommer jag igång?

Boka tid med en IDR-expert

På basen av mötet kommer vi att göra ett lösningsförslag åt dig.

Börja använda systemet utan åtagande!

Ta första steget!

Inget fast åtagande. Utan bekostnad. Vi presenterar vår lösning för dig och du bestämmer ifall du vill fortsätta konversationen med oss.