Julkisen sektorin laitevastuut kasvavat digitaalisen opetuksen yleistyessä

Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen elokuussa 2021, ja samalla toisen asteen opinnot muuttuvat maksuttomiksi. Muutoksella pyritään siihen, että jokainen nuori saisi toisen asteen tutkinnon suoritettua perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Oppilaitoksen vastuulla on myös opiskeluvälineiden tarjoaminen ja niiden tehokkaan kierron hallinta. Mitä suuremmasta määrästä laitteita on kyse, sitä haasteellisempaa on hallita kokonaisuutta. Kun oppilaitoksen työvälinemäärä kasvaa, digitaalinen käyttöomaisuuden hallinta ja laiterekisteripalvelu ovat keskiössä laitekannan tehokkaassa hallinnassa.

IDR-laiterekisteripalvelu on työkalu opetuksessa käytettävien ja oppilaille lainattavien laitteiden ja välineiden hallintaan. Teemme yhteistyötä lukuisten yksityisen ja julkisen sektorin toimijan kanssa: Esimerkiksi Imatran kaupunki käyttää IDR:n laiterekisteripalvelua mm. esitystekniikan sekä opettajien ja oppilaiden ryhmätietokoneiden seurannassa. Helsingin aikuisopisto puolestaan hyödyntää ratkaisuamme koko IT-laitekannan hallinnassa.

IDR tarjoaa ratkaisun mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä laitteita on olemassa?
  • Minkälaisiin investointeihin tulee varautua tulevina vuosina?
  • Milloin laitteet ovat tulossa käyttöikänsä päähän?
  • Missä ja kuka laitteita käyttää?
  • Kuinka paljon laitteita korjataan ja niiden syy-seuraussuhde?
  • Kuinka paljon laitteiden huollot ja korjaukset ovat sitoneet pääomaa?
  • Kenelle laite on seuraavaksi menossa ja milloin?
  • Onko työvälineitä vapaana varattavaksi ja mikäli ei, koska ne palautuvat käyttöön?
  • Koska laite on inventoitu?
  • Koska laitteen vuokrasopimus päättyy?

Laitekannan järkevä ja tehokas hallinta tuo merkittäviä säästöjä investointien ja henkilötyötuntien suhteen.

Ota ensimmäinen askel!

Ei sitoutumista. Ei veloitusta. Esittelemme ratkaisumme sinulle ja sinä päätät haluatko jatkaa keskustelua kanssamme.